ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิและแบบฝึกหัด 2

ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิและแบบฝึกหัด 2

ผู้แต่งยาเอโกะ นากาซากิ, อากิโกะ ทาเคดะ (คันจิ), มิทสึรุ โดอิ (แบบฝึกหัด)
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-628-3
ปีที่พิมพ์2558
จำนวนหน้า276 หน้า
น้ำหนัก561 กรัม
ราคา210 บาท
คำแนะนำ

     รวมคำศัพท์คันจิและแบบฝึกหัดจากหนังสือ ไดจิ 3-4 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิและแบบฝึกหัด 2


        ทำอย่างไรไม่ให้การเรียนคันจิเป็นเพียงแค่การเห็นคันจิ อ่านออก รู้ความหมาย แล้วจบกันไปโดยที่จำอะไรไม่ได้...และทำอย่างไร เมื่อแบบฝึกหัดที่มีในตำราอาจไม่เพียงพอ...มาต่อยอดการเรียนภาษาญี่ปุ่นจาก ไดจิ 3 และ ไดจิ 4 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น ด้วย ไดจิ ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น คันจิและแบบฝึกหัด 2 กันเถอะ

คันจิ
รวมคำศัพท์คันจิ ตั้งแต่บทที่ 23-42 มานำเสนอในอีกรูปแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และจดจำคันจิขึ้นไปอีกระดับ
    แยกตัวคันจิที่ใช้ในคำศัพท์คันจิคำนั้น พร้อมบอกความหมาย
    แยกส่วนประกอบของคันจิ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจและจดจำฅ
    แนะนำคำศัพท์อื่น ๆ ที่ใช้คันจิตัวนั้นเป็นส่วนประกอบ
    ปิดท้ายด้วยประโยคตัวอย่างที่ใช้คำศัพท์คันจิตัวนั้น เพื่อทบทวนและสังเกตวิธีการใช้

แบบฝึกหัด
รวมแบบฝึกหัดทั้งไวยากรณ์และคำศัพท์ ตั้งแต่บทที่ 23-42 เพื่อให้ผู้เรียนได้จัดระเบียบ ฝึกฝน และทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วอย่างเต็มที่
   แบบฝึกหัดบทละ 2 หน้า รูปแบบหลากหลายและครอบคลุมทุกหัวข้อที่ได้เรียนในแต่ละบท
   แบบฝึกหัดรวม 4 แบบฝึกหัด เพื่อทบทวนและตรวจสอบความเข้าใจอย่างถ่องแท้อีกครั้ง
   เฉลยแบบฝึกหัดท้ายเล่ม

 

E-Book
Related Books