SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 คำศัพท์

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 คำศัพท์

ผู้แต่งโทโมโกะ โมริโมโตะ, นาโอโกะ ทากาฮาชิ, ชิเอะ มัทสึโมโตะ, ชิทซึกะ คุโรอิวะ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-710-5
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า140 หน้า
ราคา230 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ชั้นต้น

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 คำศัพท์
日本語能力試験問題集 N5語彙スピードマスター

     • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N5 และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ชั้นต้น
     • ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน โดย PART 1 เป็นการแนะนำพื้นฐานการอ่านและการเขียนตัวอักษร รวมถึงอักษรคันจิ ระดับ N5 PART 2 แนะนำคำศัพท์ใหม่พร้อมคำแปลและแบบฝึก และ PART 3 เป็นตัวอย่างข้อสอบ
     • คันจิและคำศัพท์ใหม่ในแต่ละ Unit แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามความหมาย ครอบคลุมเนื้อหาที่คาดว่าจะออกสอบในระดับ N5
     • มีซีดีประกอบซึ่งบันทึกเสียงอ่านตัวอย่างประโยคที่แนะนำในแต่ละ Unit สำหรับใช้ฟังเพื่อทบทวนคำศัพท์ที่ได้เรียนรู้
 

E-Book
Related Books