SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 การฟัง

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 การฟัง

ผู้แต่งซาโตโกะ อาริตะ, ริเอะ คุโรเอะ, นาโอโกะ ทากาฮาชิ, ชิทซึกะ คุโรอิวะ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-730-3
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า144 หน้า
ราคา230 บาท
หมายเหตุมี CD ประกอบ 1 แผ่น
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนและทบทวนการทำข้อสอบวัดระดับ JLPT N5 ด้านการฟัง 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

SPEED UP! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 การฟัง
日本語能力試験問題集 N5聴解スピードマスター

 

  • แนะนำเทคนิคและจับประเด็นสำคัญในการทำข้อสอบการฟังระดับ N5
  • มีแบบทดสอบโจทย์ข้อสอบการฟังทั้ง 4 รูปแบบให้ฝึกฝน ได้แก่ ความเข้าใจหัวข้อเรื่อง ความเข้าใจประเด็นสำคัญ การเลือกใช้ถ้อยคำ การตอบทันที
  • มีตัวอย่างข้อสอบ รูปแบบเหมือนข้อสอบวัดระดับจริงให้ฝึกทำจำนวน 2 ครั้ง
  • มีสคริปต์ทั้งแบบภาษาญี่ปุ่น  คำแปลภาษาไทย  และเฉลยคำตอบข้อสอบที่ท้ายเล่ม
  • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝนและทบทวนการทำข้อสอบวัดระดับ JLPT N5 ด้านการฟัง
     

E-Book
Related Books