โจทย์ 500 N4-N5

โจทย์ 500 N4-N5

ผู้แต่งโนริโกะ มัทสึโมโตะ, ฮิโตโกะ ซาซากิ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-775-4
ปีที่พิมพ์2563
จำนวนหน้า296 หน้า
ราคา260 บาท
คำแนะนำ

     ใช้ทบทวนทักษะได้ถึง 3 ทักษะในเล่มเดียว ทั้งตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ ครอบคลุมความรู้ระดับ N4-N5

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

โจทย์ 500 N4-N5
文字・語い・文法まとめドリル 新にほんご500 問N4-N5

          เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N4-N5
          สามารถศึกษาจบใน 4 สัปดาห์ โดยใช้เวลาวันละ 20 นาที รวม 500 ข้อ
          ในแต่ละข้อมีคำอธิบายพร้อมตัวอย่างการใช้ และมีแบบฝึกทบทวนท้ายบททุกสัปดาห์
          ช่วยเพิ่มพูนทักษะทุกด้าน จากการศึกษาส่วนตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ในสัดส่วนที่เหมาะสม
          ท้ายเล่มรวบรวมรายการคันจิ คำศัพท์จำแนกตามชนิดของคำ รายการรูปประโยคและหัวข้อไวยากรณ์ สะดวกต่อการค้นหา


E-Book
Related Books