โจทย์ 500 N2

โจทย์ 500 N2

ผู้แต่งโนริโกะ มัทสึโมโตะ, ฮิโตโกะ ซาซากิ
ผู้แปลเมธี ธรรมพิภพ
ISBN978-974-443-777-8
ปีที่พิมพ์2563
จำนวนหน้า296 หน้า
ราคา260 บาท
คำแนะนำ

     ใช้ทบทวนทักษะได้ถึง 3 ทักษะในเล่มเดียว ทั้งตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ ครอบคลุมความรู้ระดับ N2 ปรับปรุงจากหนังสือ "500 คำถามตะลุย JLPT N3-N2"

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

โจทย์ 500 N2
文字・語い・文法まとめドリル 新にほんご500 問 N2

          ปรับปรุงจากหนังสือ 500 คำถามตะลุย JLPT N3-N2
          เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N2
          สามารถศึกษาจบใน 4 สัปดาห์ โดยใช้เวลาวันละ 20 นาที รวม 500 ข้อ
          ในแต่ละข้อมีคำอธิบายพร้อมตัวอย่างการใช้ และมีแบบฝึกทบทวนท้ายบททุกสัปดาห์
          ช่วยเพิ่มพูนทักษะทุกด้าน จากการศึกษาส่วนตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ในสัดส่วนที่เหมาะสม
          ท้ายเล่มรวบรวมรายการคันจิ คำศัพท์จำแนกตามชนิดของคำ รายการรูปประโยคและหัวข้อไวยากรณ์ สะดวกต่อการค้นหา


E-Book
Related Books