โจทย์ 500 N3

โจทย์ 500 N3

ผู้แต่งโนริโกะ มัทสึโมโตะ, ฮิโตโกะ ซาซากิ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-774-7
ปีที่พิมพ์2563
จำนวนหน้า296 หน้า
ราคา260 บาท
คำแนะนำ

     ใช้ทบทวนทักษะได้ถึง 3 ทักษะในเล่มเดียว ทั้งตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ ครอบคลุมความรู้ระดับ N3 ปรับปรุงจากหนังสือ "500 คำถามตะลุย JLPT N3-N2"

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

โจทย์ 500 N4-N5
文字・語い・文法まとめドリル 新にほんご500 問 N3

        •  ปรับปรุงจากหนังสือ 500 คำถามตะลุย JLPT N3-N2
        •  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N3
        •  สามารถศึกษาจบใน 4 สัปดาห์ โดยใช้เวลาวันละ 20 นาที รวม 500 ข้อ
        •  ในแต่ละข้อมีคำอธิบายพร้อมตัวอย่างการใช้ และมีแบบฝึกทบทวนท้ายบททุกสัปดาห์
        •  ช่วยเพิ่มพูนทักษะทุกด้าน จากการศึกษาส่วนตัวอักษร คำศัพท์ และไวยากรณ์ในสัดส่วนที่เหมาะสม
        •  ท้ายเล่มรวบรวมรายการคันจิ คำศัพท์จำแนกตามชนิดของคำ รายการรูปประโยคและหัวข้อไวยากรณ์ สะดวกต่อการค้นหา

 

E-Book
Related Books