ไดจิ 4 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น (New cover)

ไดจิ 4 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น (New cover)

ผู้แต่งโยชิโกะ ยามาซากิ, เรโกะ อิชิอิ, คาโอรุ ซาซากิ, มิวาโกะ ทากาฮาชิ, เคโกะ มาชิดะ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-859-1
ปีที่พิมพ์พ.ค. 2567
จำนวนหน้า256 หน้า
ราคา295 บาท
หมายเหตุฟังเสียงประกอบผ่านระบบ audio streaming
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เคยเรียนอักษรฮิรางานะและคาตากานะมาบ้างแล้ว เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ระดับต้น และวัฒนธรรมญี่ปุ่น รวมถึงพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนผ่านแบบฝึกหัดรูปแบบต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการใช้ภาพประกอบแสดงสถานการณ์ที่ผู้เรียนจะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เรียนนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้จริงในชีวิตประจำวัน

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

ไดจิ 4 ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น | บทที่ 33-42
日本語初級 2 大地

ตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานที่ใคร ๆ ก็ใช้ได้
ฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดจำนวนมากที่มีรูปแบบหลากหลาย
มีภาพประกอบมากมายที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
เรียนไปด้วยเสริมสร้างจินตนาการไปด้วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำขึ้นไปอีกระดับ

สิ่งที่จะได้ศึกษาในแต่ละบท
ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น พร้อมคำอธิบาย และคำศัพท์สำคัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ความรู้รอบตัวเรื่องสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่เป็นประโยชน์

สิ่งที่จะได้ฝึกฝนในแต่ละบท
ฝึกพูดประโยคสั้น ๆ ไปจนถึงบทสนทนาขนาดสั้น
ฝึกเขียนโดยใช้ไวยากรณ์ที่เรียนในบทมาประยุกต์รวมกับข้อมูลต่าง ๆ
ฝึกฟังบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นสั้น ๆ ที่ใช้กันจริงในชีวิตประจำวัน

 


E-Book
Related Books