สนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

สนทนาภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

ผู้แต่งวิไล โตมรกุล
ISBN978-974-8326-48-1
จำนวนหน้า464 หน้า
ราคา350 บาท
หมายเหตุราคานี้ไม่รวมซีดี
คำแนะนำ

    เหมาะกับแม่บ้านชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย ไว้สำหรับสื่อสารภาษาไทย

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        รวมบทสนทนากว่า 20 สถานการณ์ที่จำเป็นในการใช้ชีวิตที่เมืองไทยโดยเฉพาะสำหรับแม่บ้านชาวญี่ปุ่น อธิบายไวยากรณ์ที่ปรากฏในบทสนทนานั้น ๆ พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดท้ายบท สามารถฝึกการออกเสียงและการฟังจากซีดีประกอบ

E-Book
Related Books