ร้อยเอ็ด (101) เคล็ดลับภาษาไทย

ร้อยเอ็ด (101) เคล็ดลับภาษาไทย

ผู้แต่งวิไล โตมรกุล
ISBN978-974-443-098-4
ราคา330 บาท
คำแนะนำ

     สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปประโยคในภาษาไทยที่คนญี่ปุ่นมักใช้ผิด

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        จากประสบการณ์การสอนภาษาไทยของผู้เขียน พบว่ารูปประโยคและคำในภาษาไทยที่คนญี่ปุ่นมักใช้ผิดมีอยู่ไม่น้อยและเหมือน ๆ กัน  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความเข้าใจผิดทางด้านการใช้ภาษาไว้ถึง 101 รูป พร้อมอธิบายจุดที่เข้าใจผิดนั้น มีตัวอย่างประกอบ เหมาะสำหรับคนญี่ปุ่นที่หัดพูดภาษาไทย เพื่อความเข้าใจในภาษาไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

E-Book
Related Books