แปล ญี่ปุ่น-ไทย (เบื้องต้น)

แปล ญี่ปุ่น-ไทย (เบื้องต้น)

ผู้แต่งสมเกียรติ เชวงกิจวณิช
ISBN978-974-443-214-8
ราคา200 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับเป็นคู่มือพัฒนาด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง สละสลวย

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        ปัจจุบันมีผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นจำนวนไม่น้อยที่สนใจทำงานแปล ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสารหรือการแปลงานหนังสือ การแปลให้ครบถ้วน อ่านเข้าใจ โดยเฉพาะการแปลงานวรรณกรรมที่ผู้แปลต้องรักษาอรรถรสตามต้นฉบับด้วยนั้น การเลือกใช้คำ การเรียบเรียงประโยคให้สละสลวยโดยไม่ผิดเพี้ยนไปจากต้นฉบับเดิม นับเป็นเรื่องยากยิ่ง เพราะไม่ใช่ว่าคนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นทุกคนจะสามารถทำได้

        หนังสือเล่มนี้แต่งโดยผู้สอนและนักแปลแถวหน้าในยุคที่หนังสือแปลจากญี่ปุ่นเริ่มแพร่หลาย จึงเป็นหนังสือที่ผู้อ่านจะได้ศึกษาวิธีการแปลอย่างถูกต้อง ซึ่งมาจากประสบการณ์การสอนและการเป็นนักแปลโดยตรง

E-Book
Related Books