เคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน

เคล็ดลับและมารยาทในการทำงาน

ผู้แต่งฮิโรโกะ นิชิเดะ
ผู้แปลกิ่งดาว ไตรยสุนันท์
ผู้วาดภาพมิกิ อิโต
ISBN978-974-443- 313-8
ราคา250 บาท
คำแนะนำ

     รู้จักและเข้าใจสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบคนญี่ปุ่น ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไทย

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

     เนื้อหากล่าวถึงมารยาทในการทำงานอย่างมืออาชีพและเคล็ดลัดที่จะทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เริ่มตั้งแต่การแต่งตัวออกจากบ้านการจัดตารางงาน การเข้าประชุม จัดลำดับความสำคัญของงาน การปฏิบัติตัวกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า ตลอดจนวิธีรับมือและแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 2 บท คือ
     1. กฎกติกา มารยาทของคนทำงานมืออาชีพ
     2. เทคนิคและไอเดียเพื่อสาวทำงานคนเก่ง


     แม้ส่วนใหญ่จะเป็นมารยาทการทำงานแบบญี่ปุ่น แต่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยได้เช่นกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างความประทับใจให้คนรอบข้างอยากทำงานกับคุณ

E-Book
Related Books