เคล็ดลับและมารยาทในการพูด

เคล็ดลับและมารยาทในการพูด

ผู้แต่งมินาโกะ ซูงิยามะ
ผู้แปลทัศนีย์ เมธาพิสิฐ
ผู้วาดภาพมิกิ อิโต
ISBN978-974-443-338-1
ราคา250 บาท
คำแนะนำ

     คู่มือพัฒนาการใช้คำพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ทั้งถูกต้องและถูกใจ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        เคล็ดลับและมารยาทในการพูดที่ควรรู้สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะมีมธุรสวาจา "คำพูด" เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนจิตใจของคุณและผู้ที่คุณพูดคุยด้วย และหนังสือ "เคล็ดลับและมารยาทในการพูด" เล่มนี้จะช่วยสะท้อนตัวตนของคุณอย่างงดงาม

E-Book
Related Books