เคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคม

เคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคม

ผู้แต่งโทชิเอะ อิงากิ
ผู้แปลสมจิตร์ สิริรัตนวิทย์
ผู้วาดภาพมิกิ อิโต
ISBN978-974-443-337-4
ราคา250 บาท
คำแนะนำ

     รู้จักและเข้าใจการวางตัวในบริบทสังคมแบบญี่ปุ่น ผ่านภาพประกอบน่ารัก ๆ เข้าใจง่าย

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือเคล็ดลับและมารยาทในการเข้าสังคมเล่มนี้นำเสนอวิธีปฏิบัติและการวางตนให้เหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่มารยาทขั้นพื้นฐานอย่างการยืน การนั่ง ท่วงท่าในการเดินไปจนถึงการวางตนให้สง่างามเมื่อเข้าร่วมในงานพิธีการ เช่น การร่วมงานเลี้ยงฉลองสมรส หรืองานศพ เป็นต้น

E-Book
Related Books