เคล็ดลับและมารยาทในโต๊ะอาหาร

เคล็ดลับและมารยาทในโต๊ะอาหาร

ผู้แต่งทาดาชิ วาตานาเบะ
ผู้แปลยุวลักษณ์ ลิขิตธนวัฒน์ มูระเซะ
ผู้วาดภาพมิกิ อิโต
ISBN978-974-443- 312-1
ราคา250 บาท
คำแนะนำ

     ช่วยให้รู้จักการวางตัวในบริบทสังคมแบบญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและแตกต่างจากสังคมไทย

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

     เนื้อหากล่าวถึงมารยาทในการวางตัวและเข้าสังคมทั้งแบบญี่ปุ่นและสากล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อการวางตัวที่เหมาะสม และก้าวเข้าสู่สังคมอย่างสง่างาม โดยแบ่งออกเป็น 3 บท คือ

     1. มารยาทบนโต๊ะอาหารและการวางตัวอย่างเหมาะสม
    
2. คอร์สอาหารแบบฝรั่งเศส อิตาเลียน จีน ญี่ปุ่น
    
3. ศิลปะการกินดื่มอย่างมีมาดในงานสังคม

E-Book
Related Books