แบบฝึกหัด มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

แบบฝึกหัด มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]

ผู้แต่งเอทสึโกะ ฮิราอิ, ซาชิโกะ มิวะ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-684-9
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า184 หน้า
ราคา180 บาท
คำแนะนำ

     หนังสือประกอบตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 และ 2 [2nd Edition]

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบบฝึกหัด มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 [2nd Edition]
みんなの日本語 初級Ⅰ 第2版 書いて覚える文型練習帳

     •  แบบฝึกหัดประกอบตำราเรียนหลัก "มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 และ 2 [2nd Edition]" (บทที่ 1-25)
     •  รวมแบบฝึกหัดทั้งไวยากรณ์และคำศัพท์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วจากตำราเรียนหลักไว้อย่างเป็นระบบ
     •  เสริมสร้างทักษะการเขียน กระตุ้นการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้องตั้งแต่ต้น

     •  เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับต้น ทั้งที่เรียนในชั้นเรียนและศึกษาด้วยตนเอง
 

E-Book
Related Books