แบบฝึกหัด มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

แบบฝึกหัด มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]

ผู้แต่งเอทสึโกะ ฮิราอิ, ซาชิโกะ มิวะ
ผู้แปลกองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม
ISBN978-974-443-685-6
ปีที่พิมพ์2560
จำนวนหน้า224 หน้า
ราคา180 บาท
คำแนะนำ

     หนังสือประกอบตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้น มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 และ 4 [2nd Edition]

> จุดแก้ไขคำผิดในหนังสือ คลิกที่นี่
 

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

แบบฝึกหัด มินนะ โนะ นิฮงโกะ 2 [2nd Edition]
みんなの日本語 初級Ⅱ 第2版 書いて覚える文型練習帳


     • แบบฝึกหัดประกอบตำราเรียนหลัก "มินนะ โนะ นิฮงโกะ 3 และ 4 [2nd Edition]" (บทที่ 26-50)
     • รวมแบบฝึกหัดทั้งไวยากรณ์และคำศัพท์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ได้เรียนไปแล้วจากตำราเรียนหลักไว้อย่างเป็นระบบ
     • เสริมสร้างทักษะการเขียน กระตุ้นการเรียนรู้ และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ถูกต้องตั้งแต่ต้น
     • เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับต้น ทั้งที่เรียนในชั้นเรียนและศึกษาด้วยตนเอง

 

E-Book
Related Books