บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4

บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4

ผู้แต่งเสกสรร จันทรจำนง
ISBN978-974-443-786-0
ปีที่พิมพ์2563
จำนวนหน้า210 หน้า
ราคา175 บาท
หมายเหตุมีห่วงเหล็กให้ในกล่อง
คำแนะนำ

     พกพาสะดวก เหมาะสำหรับทบทวนไวยากรณ์และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 ที่สำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N4

     ใช้ทบทวนรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับ N4 จำนวน 100 รูปประโยค
     ในแต่ละรูปประโยคประกอบด้วย โครงสร้างประโยค ตัวอย่างประโยค โรมาจิ คำแปลตัวอย่างประโยค และคำอธิบายเพิ่มเติม
     ตัวอย่างประโยคของทั้ง 100 รูปประโยคเป็นสถานการณ์การใช้ชีวิตผ่านการพักโฮมสเตย์ที่บ้านของชาวญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่น
     ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถเลือกใช้รูปประโยคที่ต้องการได้ในทันที

 


E-Book
Related Books