บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N3

บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N3

ผู้แต่งจงกล คงคารัตน์
ISBN978-974-443-819-5
ปีที่พิมพ์ม.ค. 2565
จำนวนหน้า290 หน้า
ราคา275 บาท
หมายเหตุมีห่วงเหล็กให้ในกล่อง
คำแนะนำ

     พกพาสะดวก เหมาะสำหรับทบทวนไวยากรณ์และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ที่สำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N3

     ใช้ทบทวนรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 จำนวน 138 รูปประโยค
     ในแต่ละรูปประโยคประกอบด้วย โครงสร้างประโยค ตัวอย่างประโยค คำแปลตัวอย่างประโยค และคำอธิบายเพิ่มเติม
     ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถเลือกใช้รูปประโยคที่ต้องการได้ในทันที

 


E-Book
Related Books