บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N2

บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N2

ผู้แต่งสมเกียรติ เชวงกิจวณิช, ชิซุกุ ยานางิซาวะ
ISBN978-974-443-810-2
ปีที่พิมพ์ต.ค. 2564
จำนวนหน้า304 หน้า
ราคา275 บาท
หมายเหตุมีห่วงเหล็กให้ในกล่อง
คำแนะนำ

     ใช้ทบทวนรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 จำนวน 146 รูปประโยค พกพาสะดวก ทบทวนได้ทุกที่ทุกเวลา

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N2

     … ใช้ทบทวนรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 จำนวน 146 รูปประโยค
     … ในแต่ละรูปประโยคประกอบด้วย โครงสร้างประโยค ข้อควรระวังในการเชื่อมคำ ความหมาย ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลภาษาไทย คำอธิบายเพิ่มเติม และรูปประโยคที่เกี่ยวข้องกับรูปประโยคนั้น ๆ
     … รูปประโยคทั้ง 146 รูปร้อยเรียงเป็นสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและการทำงานพิเศษของนักศึกษามหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
     … ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถหยิบมาทบทวนหรือเลือกใช้รูปประโยคที่ต้องการได้ในทันทีE-Book
Related Books