บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1

บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1

ผู้แต่งสมเกียรติ เชวงกิจวณิช, ชิซุกุ ยานางิซาวะ
ISBN978-974-443-827-0
ปีที่พิมพ์ก.ค. 2565
จำนวนหน้า266 หน้า
ราคา285 บาท
หมายเหตุมีห่วงเหล็กให้ในกล่อง
คำแนะนำ

     พกพาสะดวก เหมาะสำหรับทบทวนไวยากรณ์และรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 ที่สำคัญได้ทุกที่ทุกเวลา

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

บัตรรูปประโยคภาษาญี่ปุ่น N1

       ใช้ทบทวนรูปประโยคภาษาญี่ปุ่นระดับ N1 จำนวน 127 รูปประโยค
       ในแต่ละรูปประโยคประกอบด้วย โครงสร้างประโยค ข้อควรระวังในการเชื่อมคำ ความหมาย ตัวอย่างประโยค พร้อมคำแปลภาษาไทย คำอธิบายเพิ่มเติม และรูปประโยคที่เกี่ยวข้องกับรูปประโยคนั้น ๆ
       รูปประโยคทั้ง 127 รูปร้อยเรียงเป็นสถานการณ์การทำงานในสำนักพิมพ์ญี่ปุ่น
       ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถหยิบมาทบทวนหรือเลือกใช้รูปประโยคที่ต้องการได้ในทันที

 


 

E-Book
Related Books