คำเลียนเสียงและคำเลียนสภาพภาษาญี่ปุ่น

คำเลียนเสียงและคำเลียนสภาพภาษาญี่ปุ่น

ผู้แต่งสุภา ปัทมานันท์
ผู้วาดภาพทีฆทัศน์ สุวรรณเครือ
ISBN978-974-443-816-4
ปีที่พิมพ์ธ.ค. 2564
จำนวนหน้า136 หน้า
ราคา185 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับกลาง ใช้เพิ่มพูนคลังคำศัพท์เกี่ยวกับคำเลียนเสียงและคำเลียนสภาพต่าง ๆ ในภาษาญี่ปุ่น เช่น ฟ้าร้องครืน ๆ ฝนตกซู่ ๆ กลิ้งหลุน ๆ ฯลฯ

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

คำเลียนเสียงและคำเลียนสภาพภาษาญี่ปุ่น
擬音語擬態語

       รวบรวมคำเลียนเสียงและคำเลียนสภาพในภาษาญี่ปุ่นที่ใช้กันทั่วไปในชีวิตประจำวันจำนวน 233 คำ
       แบ่งเป็นหมวด 7 หมวดหลัก ๆ เช่น คำเกี่ยวกับคน คำเกี่ยวกับสิ่งของ คำเกี่ยวกับธรรมชาติ ฯลฯ
       แต่ละหมวดประกอบด้วย คำเลียนเสียงและคำเลียนสภาพ ความหมาย ตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปล พร้อมภาพประกอบน่ารัก ๆ ช่วยเพิ่มความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
       ในระหว่างหมวดมีแบบฝึกหัดสำหรับทบทวนความเข้าใจคั่นเป็นระยะ รวม 15 แบบฝึกหัด
       ท้ายเล่มมีสรุปคำเลียนเสียงและคำเลียนสภาพทั้งหมด และดัชนีสำหรับการค้นหาที่รวดเร็ว

 


E-Book
Related Books