คำกริยาวิเศษณ์ภาษาญี่ปุ่น

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาญี่ปุ่น

ผู้แต่งสุภา ปัทมานันท์
ISBN978-974-443-829-4
ปีที่พิมพ์ก.ค. 2565
จำนวนหน้า168 หน้า
ราคา195 บาท
คำแนะนำ

     เหมาะสำหรับอ่านทบทวนและทำความเข้าใจเรื่องคำกริยาวิเศษณ์ในภาษาญี่ปุ่น สามารถอ่านได้ตั้งแต่ระดับต้น (N5-N4) ไปจนถึงระดับกลาง (N3)

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

คำกริยาวิเศษณ์ภาษาญี่ปุ่น

       รวบรวมคำกริยาวิเศษณ์ที่สำคัญในภาษาญี่ปุ่นไว้ 186 คำ
     ♦  แบ่งคำกริยาวิเศษณ์ตามระดับชั้นของผู้เรียนเป็น 2 ระดับคือ ระดับต้น (N5-N4) และระดับกลาง (N3)
       เนื้อหาแบ่งเป็น 3 บทตามระดับและการใช้งาน โดยแต่ละบทจะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยตามหมวดหมู่ความหมายของคำกริยาวิเศษณ์แต่ละคำ
     ♦  คำกริยาวิเศษณ์แต่ละคำจะอธิบายความหมาย กำกับด้วยเงื่อนไขหรือข้อควรระวังสำหรับการนำไปใช้ พร้อมตัวอย่างประโยคภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนและคำแปลตัวอย่างประโยค


E-Book
Related Books