ไวยากรณ์ระดับ 3

ไวยากรณ์ระดับ 3

ผู้แต่งคณาจารย์สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)
ผู้แปลอัจฉรา โหตรภวานนท์
ISBN978-974-9569-44-3
จำนวนหน้า248 หน้า
ราคา212 บาท
คำแนะนำ

     สำหรับผู้ที่มีเป้าหมายเพื่อการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 ใช้ทบทวนไวยากรณ์ที่ได้เรียนไปแล้ว จะในห้องเรียนหรือด้วยตนเองก็ได้

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือชุดนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การสอนอันยาวนานของ คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น เพื่อการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นและเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น รวบรวมไวยากรณ์ในแต่ละระดับ มีคำอธิบายพร้อมตัวอย่างประโยคและแบบฝึกหัด เพื่อการเตรียมตัวสอบในด้านไวยากรณ์

E-Book
Related Books