สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ผู้แต่งเมงุมิ ชิมาดะ, อาคิ ชิบุคาวะ, ชิเอโกะ โองาวะ
ผู้แปลตรีทิพย์ รัตนไพศาล
ISBN978-974-9569-56-6
ราคา190 บาท
หมายเหตุซีดี 1 แผ่น
คำแนะนำ

     คู่มือเตรียมพร้อมก่อนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (JETRO Test)

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        นอกจากเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (JETRO Test) แล้ว ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารในการทำงานใช้เป็นแบบฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดให้คล่องแคล่วด้วย โดยเน้นสถานการณ์ที่คนต่างชาติในวงการธุรกิจมักจะประสบในการทำงาน และมีการอธิบายเกี่ยวกับธรรมเนียมทางธุรกิจของญี่ปุ่นเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้การสื่อสารทางธุรกิจระหว่างชาวต่างชาติและเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่นราบรื่นขึ้น

E-Book
Related Books