ไวยากรณ์ระดับ 2

ไวยากรณ์ระดับ 2

ผู้แต่งคณาจารย์สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK)
ผู้แปลบุษบา บรรจงมณี
ISBN978-974-443-117-2
จำนวนหน้า148 หน้า
ราคา190 บาท
คำแนะนำ

     ใช้ได้ทั้งผู้ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งต้องสอบผ่านระดับ 1 ให้ได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ และผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับ 2

ต้น กลาง สูง
เนื้อหาโดยสังเขป

        หนังสือชุดนี้เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์การสอนอันยาวนานของ คณะผู้สอนหมวดวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นและศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น เพื่อการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นและเรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น รวบรวมไวยากรณ์ในแต่ละระดับ มีคำอธิบายพร้อมตัวอย่างประโยคและแบบฝึกหัด เพื่อการเตรียมตัวสอบในด้านไวยากรณ์

E-Book
Related Books